Ulusal Meslek Standartları Sistemi

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS), bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Ulusal Meslek Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal Meslek Standardı hazırlanmasına karar verilen mesleklerin ilişkili olduğu iş kolunda faaliyet gösteren ve gerekli şartları yerine getiren kurum ve kuruluşları Ulusal Meslek Standardı hazırlama konusunda yetkilendirmektedir.

Ulusal Meslek Standartlarının Özellikleri

Ulusal Meslek Standartları şekli ve içerik yönünden, uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanan meslek standardı formatına uygun olarak hazırlanmaktadır. U lusal Meslek Standartlarının mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği (AB) tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir. Buna göre hazırlanmış ve hazırlanmakta olan Ulusal Meslek Standartları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır.

İş analizine dayanır.
Hazırlama sürecinde ilgili sosyal taraarın etkin katılımı esastır.
Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır.
Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir.
Açık ve anlaşılır şekilde yazılır.
Hayat boyu öğrenme ilkesine uygundur.
Ayrımcılık unsurları içermez

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için