Tarafsızlık Beyanı

Eron Akademi Üst Yönetimi olarak aşağıda belirtilen hususların yerine getirileceğini beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 • Belgelendirme talep edene ayırımcılık yapılmayacak, işleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • Eron Akademi belgelendirme süreçlerinde ve programlarında açık ya da gizli ayırımcılık unsurları bulundurmaz. Ancak, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır.
 • Belgelendirmeye temel teşkil eden şartlar belirlenip, eronakademi.com adresinde yayınlanarak, başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır.
 • Hiçbir kimsenin belgelendirme hizmetlerine ulaşması herhangi bir yöntemle kısıtlanmayacak ve engellenmeyecek, bu amaçla gereksiz, mali veya diğer yöntemlerle haksız rekabet oluşturulmayacaktır.
 • Hizmetlere ulaşma imkânı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • Belgelendirme hizmetlerinin sunumuna dair kurallar verilecek belge sayısına bağlı olmayacaktır.
 • Kuruluşta verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve karar verme bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.
 • Belgelendirmenin temel şartları UMY ve UMS çerçevesinde belirlenerek, başvurmak isteyen herkesin ulaşmasını sağlanacaktır.
 • Vizyon ve Misyonumuz doğrultusunda objektif, bağımsız, adil, şeffaflık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepler zamanında karşılanacaktır.
 • Belgelendirme hizmetleri konusunda, tarafsızlık ve bağımsızlık her zaman teminat altında olacaktır.
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak herhangi bir baskıya (ticari, mali, vb.) izin ver
 • UMY ve UY’lerde belirtilen koşullar dışında herhangi özel veya ek koşul talep e
 • Belgelendirme sürecinde, elde edilen bilgilerin gizliliğini korunacaktır.
 • Tüm çalışanlar ile verilere dayalı karar verilecek, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlanacak, kaliteli hizmetin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak için faaliyetlerde bulunulacaktır.
 • Tarafsızlık ilkesine zarar vermemek için, kendi personelimizi belgelendirmeyeceğiz. Sözleşme ile çalışılan kurumların personel belgelendirmelerinde farklı kurumlarda görev yapan sınav yapıcılar ile sınavları gerçekleşti
 • Tarafsızlık konusunda herhangi bir şüpheye yer vermemek için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin organizasyon yapıları belgelendirme organizasyonundan farklı oluşturulacaktır.
 • Personele her yıl teknik ve bilgilendirme eğitimleri düzenlenecek, konusunda uzman personel ile zamanında, hatasız ve tarafsız hizmet ver
 • İtiraz ve şikayetler en kısa sürede incelenip, yanıtlanacaktır.

 

 

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için