Sınav Başvuru Formu

ADAY KİŞİSEL BİLGİLER
Adı/Soyadı: Adres:
Cinsiyet: Bay  ☐           Bayan: ☐
T.C. Kimlik No: Şehir:
Doğum Yeri: Cep Telefonu:
Doğum Tarihi: Alternatif Telefon:
Baba Adı: e-posta:
ÇALIŞMA BİLGİSİ EĞİTİM BİLGİSİ
Çalışma Durumu: Çalışıyor ☐    Çalışmıyor ☐ Okur-Yazar Değil

Okuryazar

İlkokul

Çalıştığı Kurum Adı ve Adresi: Ortaokul

Lise

MYO

İş Tecrübesi: …… Yıl     ….. Ay Lisans

Y. Lisans

Doktora

Evet ☐ (Açıklayınız) ………………………………………………..
Sınavlarda sınav gözetmenlerinin desteğine ihtiyaç duyabileceğiniz herhangi bir özel durumunuz ya da fiziksel engeliniz var mı? HAYIR  ☐        EVET      ☐  (Açıklayınız)

………………………………………………

BAŞVURU BİLGİLERİ
İlk Belgelendirme

 YenidenBelgelendirme

Birim Belgelendirme

Birim Birleştirme

Tekrar Başvuru

ÖDEME BİLGİLERİ Nakit Ödeme ☐ Banka Hesabına ☐ Havala/EFT ☐
Teşvikten

Yararlanmak İstiyorum

Evet ☐

Hayır ☐

 

İBAN NO

                                                                               TR

………………………………………..

Fatura Kime Kesilecek? Şahıs ☐

Şirket ☐

 

Fatura Bilgileri

Belge Teslim Şekli Elden ☐ Posta/Kargo ☐
Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka Adı Hesap No İban No

TR ……………………………………………….

ERON AKADEMİ KARGO ADRESİ: KEMALPAŞA OSB MH 9. SK NO:14/2 KEMALPAŞA – İZMİR

 

BELGE ALMAK İSTEDİĞİNİZ YETERLİLİK VE BİRİMLER

Yeterlilik Belgesi Almak İstediğiniz Mesleği Ve Birimi İşaretleyiniz

Meslek Adı /

Uy Kodu

Tercih SINAVLAR
Alüminyum Kaynakçısı

11-UY0014-3/01 Seviye 3

A1 B1 B2
T T P1 T P1
Çelik Kaynakçısı

11UY0010-3-04

Seviye 3

A1 B1 B2 B3 B4 B 5 B6 B7 B8 B9
T T P1 T P1 T P

1

T P

1

T P1 T P

1

T P

1

T P

1

T P1
CNC Programcısı

12UY0082-4/01 Seviye 4

A1 A2
T T P1
CNC Programcısı

12UY0082-5/01 Seviye 5

A1 A2
T T P1
Direnç Kaynak Ayarcısı

11UY0015-4/03- Seviye

4

A1 B1
T T P1
Kaynak Operatörü

11UY0016-4/03 Seviye

4

A1 B1 B2 B3 B4 B 5
T T P1 T T P

1

T P1 T P1
Frezeci

12UY0081-3/00 Seviye

3

A1 A2 A3 A4 A5
T T T P1 P

2

P1 T P

1

Frezeci

12UY0081-3/00 Seviye

4

A1 A2 A3 A4 A5
T T T P

1

P

2

P1 T P1
Kalite Kontrolcü

18UY0366-3/00 Seviye

3

A1 A2
T T P1
Kalite Kontrolcü

18UY0384-4/00 Seviye

4

A1 A2
T T P1
Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü

18UY0367-5/00 Seviye

5

A1 A2 A3
 

T

T P T P1
Metal Kesim Operatörü

12UY0084-4/02

Seviye 4

A1 B1 B2 B3
T T P1 T P1 T P

1

Metal Kesimci

12UY0083-3/02  Seviye

3

 

A1 B1 B2 B3 B4 B 5 B6 B7
T T P1 T P1 T P

1

T P1 T P1 T P

1

T P

1

Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü

12UY0087-4/02 Seviye

4

A1 B1 B2 B3
T T P1 T P1 T P

1

Metal Sac İşlemeci

12UY0085-3/02 Seviye

3

A1 A2
T T P1
Metal Sac İşlemeci

12UY0085-4/01 Seviye

4

A1 A2
T T P1
NC/CNC Tezgah İşçisi

14UY0202-3/00 Seviye

3

A1 A2 A3
T P

1

T P1 T P1
NC/CNC Tezgah İşçisi

14UY0202-4/00 Seviye

4

A1 A2 A3
T P

1

T P1 T P1
Tornacı

15UY0227-4/00 Seviye

4

A1 A2 A3
T P

1

T P1 T P1
Kaynakçıların

Belgelendirilmesi

Alüminyum Kaynakçısı, Seviye 3,

TS EN ISO 9606-2: 2007

Kaynakçıların

Belgelendirilmesi (Çelik Kaynakçısı, Seviye 3)

TS EN ISO 9606-1: 2017

Kaynakçıların

Belgelendirilmesi

(Direnç

Kaynak Ayarcısı Seviye-

4)

TS EN ISO 14732: 2014

Kaynakçıların

Belgelendirilmesi

(Kaynak

Operatörü, Seviye-4)

TS EN ISO 14732: 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

•       Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun olarak belirlenir. Belgelendirilmeye hak kazanmak için başvurduğunuz meslek ile ilgili tüm zorunlu birimlerden başarılı olunması gereklidir.

•       Sınavlara ilişkin şartlar ve Eron Akademinin gizlilik ve güvenlik ile ilgili bilgileri web sitesinde güncel olarak tanımlanmıştır. Adayların sınav öncesi kuralları okuyarak anlamaları ve uygulamaları gerekmektedir.

•       Belirlenen sınav yeri ve saati; Eron Akademinin web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Mücbir sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez. Bir sonraki açılan sınava katılma hakkı verilir.

•       Adayın belge sahibi olmaya hak kazanması için zorunlu birimlerin hepsinden sınava girmesi ve başarılı olması gerekmektedir. Sınavın, teorik ya da performansa dayalı bölümünden veya her iki bölümünden de başarısız olan aday (1) yıl içerisinde başvurması halinde; bir sefere mahsus olmak kaydıyla, başarısız olduğu bölüm/birimlerinden herhangi bir ücret ödemeden tekrar sınava girebilir. Devlet teşvikinden faydalanabiliyorsa 2 tekrar sınavına girme hakkı bulunmaktadır.

•       Sınavlara girebilmek için adayın; 16 yaşını doldurmuş olması ayrıca 18 yaşından küçük adayların velisinden yazılı izin kağıdı getirmesi gerekir.

•       Başvuru sahibinin kendi isteği ile iptal/geri çekmesi durumunda yatırmış olduğu sınav ücretinin %30’u kesilir.

Sınav sonuçları en geç bir ( ) ay içerisinde web sitesinde ilan edilecektir. Sınav sonuçları ilan edildikten sonra internet sitesinden öğrenileceği gibi Eron Akademi Personel Belgelendirme Müdürüne başvurularak da öğrenilebilir. TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında, Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, Eron Akademi dışındaki hiçbir kişi ile paylaşılmaz.

Sınav ve Belge ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanmak istiyorum. Kişisel bilgilerimin HATALI olması halinde Sınav ve Belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu desteğinden karşılanmayacağını kabul ediyorum. Evet ☐
Sınav ve Belge Ücreti için daha önce İşsizlik Sigortası Fonundan yararlandınız mı? Evet ☐ Hayır ☐
 

•        Başvuru sahibi olarak, bu formda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu, verdiğim bilgilerde (kişisel bilgiler vb.) değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri 5 fiili gün içerisinde ERON AKADEMİ’ye bildireceğimi, İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını ERON AKADEMİ’ye ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı,

•        Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, ERON AKADEMİ’den geri talep etmeyeceğimi,

•        Gizliliği olan sınav materyallerini yasal zorunluluklar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacağımı, hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağımı, başvurusu esnasında ERON AKADEMİ’ye verdiğim her türlü bilginin yasal düzenlemeler çerçevesinde ilgili kurum/kuruluş ve şahıslarla paylaşılabileceğini ve bu paylaşımla ilgili ERON AKADEMİ tarafından bilgilendirileceğimi onayladığımı,

•        ERON AKADEMİ’ye ait belgelendirme prosedür ve talimatlarının gereklerine uyacağımı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuat ve düzenlemelerine uygun davranacağımı, ERON AKADEMİ’nin süreçlerinde dış kaynak kullanabileceğini kabul ettiğimi, • Sertifikasyon sürecinde standartların istediği tahribatlı veya tahribatsız muayene maliyetleri aday veya sponsor firması tarafından karşılanacağını bildiğimi ve kabul ettiğimi,

•        Sınav ve belgelendirme ile ilgili tüm şikayet ve itirazlarımda ERON AKADEMİ tarafından oluşturulan İtiraz ve Şikayet Komitesinin kararının nihai olduğunu, itiraz ve şikayetimle ilgili yasal hakkımın saklı olduğunu kabul ettiğimi,

•        Yeterlilik birimi ve birimlerde tanımlanan sınav bölümü bazında başvuruların yapılması, yeterlilik birimlerinin elde edilmesi ve bir yeterliliğin elde edilmesi için yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi hususlarında MYK mevzuat ve düzenlemelerine ve bu mevzuat ve düzenlemelerde yapılacak değişikliklere uygun davranacağımı ve başvurduğum programı bildiğimi kabul ettiğimi,

•        IBAN Numaramın doğruluğunu ve kendime ait olduğunu,

•        Sınavda başarısız olduğum birim/birimlerden 1(bir) yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden üç defa sınava girme hakkım olduğunu, sınav ve belgelendirme ücretimin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olduğum yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödemeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkânımın olduğunu biliyorum. • Sınav haklarım için güncel sınav takvimini ERON AKADEMİ internet sitesinden takip etme sorumluluğum olduğunu, ERON AKADEMİ den sınav açılmadı bahanesiyle ücret iadesi talep etmeyeceğimi,

•        İlan edilmiş sınav başlangıç saatinden en geç 15 dakika sonrasında sınav yerinde hazır bulunmadığım takdirde sınava alınmayacağımı ve bu sebeplerle sınava alınmadığım takdirde yatırmış olduğum sınav ücretinin iade edilmeyeceğini,

•        Yapılacak olan tüm sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını onayladığımı,

•        Almaya hak kazandığım takdirde belgenin mülkiyet haklarının ERON AKADEMİ’ye ait olduğunu, gerekli görülmesi halinde ve/veya verdiğim bilgilerin doğru olmaması halinde belgemin iptal edilebileceğini kabul ettiğimi,

•        Yukarındaki tüm şartları okuduğumu ve şartlar yerine getirilmediği takdirde ERON AKADEMİ’nin hiç bir sorumluluk kabul etmediğini beyan ve taahhüt ediyorum.

Başvuru Sahibi                                            Başvuru Tarihi                                                  İmza

 

 

 

 

BELGE TESLİMAT SEÇENEKLERİ
İkamet adresime kargo ile gönderilsin ☐ Şirket adresime kargo ile gönderilsin ☐ Eron Akademi ofisinde elden teslim alırım  ☐
BAŞVURUNUN KONTROL VE ONAYI (Bu Bölüm Eron Akademi Tarafından Doldurulacaktır)
  EVET HAYIR ERON AKADEMİ PERSONELİ
Nüfus Cüzdan Fotokopisi Tarih …./…./201.

 

 

Fotoğraf
Banka Dekontu Ad Soyad
Başvuru Uygun Bulundu İmza
Başvuru Red Edildi Açıklama:

 

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için