Danışmanlık İŞKUR & KOSGEB

Danışmanlık programımız, alanında yetkin danışmanlarımız ile desteğe, yönlendirmeye ve kariyeriyle ilgili sorularını sormaya ihtiyaç duyan danışanlarımızı bir araya getirmeyi ve bilgi paylaşımında bulunmalarını amaçlamaktadır.

SSS Sıkça Sorulan Sorular

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler dışında bütün mesleklere mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir.

Bireyler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması gerekmektedir. MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından herhangi birinden alabilirler.

Kimlik Fotokopisi, Dekont, Iban Numarası

Mazeret bildirmeden sınava girilmemiş ise aday sınav ücretini talep edemez. Ancak mazeret belgesini kurumumuza beyan eden aday sınav hakkını tekrar kullanabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterlilikte belirlenmiştir.

Kalınan yeterlilik işsizlik sigortası fonu kapsamında ise 3 kez sınava girilebilir.

Genel olarak teorik sınavlardan %60, performans sınavlarından %80 başarı sağlanmalı ancak başarı notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliğinde tanımlanmış olup her mesleğe ve her birime göre değişmektedir.

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için