BP_001 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Kapsamı Alüminyum Kaynakçısı
Programın Seviyesi ve Revizyon No 3 / 02
Programın İş Tanımı Bu program, alüminyum ve alaşımlarının ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

İlgili Meslek Standardı TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı: Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları
İlgili Ulusal Yeterlilik 11UY0014-3
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 11UY0014-3/A1         Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Seçmeli Birimler 11UY0014-3/B1         Metal – Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)-Alüminyum

11UY0014-3/B2         Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) -Alüminyum

 

Ücretler Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi 2 Yıl.
Gözetim Süresi ve Yöntemleri Bir kaynakçının yeterliliği, ilgili sertifikanın işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir.

Gözetimler belgeli kişiden talep edilen evraklar aracılığı ile yapılır.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

Yeterlilik belgesi, belgelendirme kurulusu tarafından TS EN ISO 9606-2 madde 9.3’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir.
Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge Kapsamının Daraltılması;

–          Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi

–          Belgeli kişi tarafından talep gelmesi

–          Belgeli kişinin işin gereklerinin bir kısmını yerine getiremeyeceği sakatlanma, yaralanma ve uzuv kayıpları

–          İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler

–          Yasal mevzuat gereklilikleri

 

Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Belgelendirme Prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Program Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

BP_002 ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Kapsamı Çelik Kaynakçısı
Programın Seviyesi ve Revizyon No 3 / 04
Programın İş Tanımı Bu program, çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini elle veya yarı mekanize donanım kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

İlgili Meslek Standardı TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Belgelendirilmesi: Çelikler
İlgili Ulusal Yeterlilik 11UY0010-3
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Seçmeli Birimler 11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı

11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla (Elle veya Yarı Mekanize) Toz Altı Ark Kaynağı

11UY0010-3/B5 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

11UY0010-3/B6 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

11UY0010-3/B7 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı

11UY0010-3/B8 Aktif Koruyucu Metalik Özlü Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

 

Ücretler  

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B3 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B4 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B5 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B6 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B7 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B8 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B9 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.
Gözetim Süresi ve Yöntemi Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetimler belgeli kişiden talep edilen evraklar aracılığı ile yapılır.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek bel-gelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge Kapsamının Daraltılması;

–           Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi

–           Belgeli kişi tarafından talep gelmesi

–           Belgeli kişinin işin gereklerinin bir kısmını yerine getiremeyeceği sakatlanma, yaralanma ve uzuv kayıpları

–           İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler

–           Yasal mevzuat gereklilikleri

 

Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Belgelendirme Prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Program Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP_003 KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRME PROGRAMI (2)

Belgelendirme Kapsamı Kaynak Operatörü
Programın Seviyesi ve Revizyon No 4 / 03
Programın İş Tanımı Bu program, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden birini tam  mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştiren kaynakçıların yeterliğinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

İlgili Meslek Standardı TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli- Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı
İlgili Ulusal Yeterlilik 11UY0010-4
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli Birimler 11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0016-4/B2 Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı)

11UY0016 -4/B3 Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)

11UY0016-4/B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

 

Ücretler  

 

 

 

 

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

 

 

 

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B3 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B4 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B5 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi TS EN ISO 14732 Madde 5.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.
Gözetim Süresi ve Yöntemleri Adayın yeterliliği, TS EN ISO 14732 Madde 5.2’ de belirtilen yönteme göre her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

Gözetimler belgeli kişiden talep edilen evraklar aracılığı ile yapılır.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

a) Kaynakçı, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Kaynakçının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Kaynakçının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 14732 Madde 5.3’te bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek bel-gelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge Kapsamının Daraltılması;

–                      Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi

–                      Belgeli kişi tarafından talep gelmesi

–                      Belgeli kişinin işin gereklerinin bir kısmını yerine getiremeyeceği sakatlanma, yaralanma ve uzuv kayıpları

–                      İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler

–                      Yasal mevzuat gereklilikleri

 

Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Belgelendirme Prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Program Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

BP_004 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE-3 BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Kapsamı Kalite Kontrolcü Seviye -3
Programın Seviyesi ve Revizyon No 3 / 00
Programın İş Tanımı Bu program, Kalite Kontrolcü (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

İlgili Ulusal Meslek Standardı 14UMS0419-3 Kalite Kontrolcü (Seviye 3)
İlgili Ulusal Yeterlilik 18UY0366-3
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 18UY0366-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

18UY0366-3/A2 Kalite Kontrol İşlemleri

Seçmeli Birimler
Ücretler  

 

 

 

 

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

 

 

 

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 40 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim Süresi ve Yöntemleri Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belgeli kişiden talep edeceği evrakları ile değerlendirilir.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

a) Belge Sahibi, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Belge Sahibinın çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Belge Sahibinın bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri 6 ay süreyle askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgelendirmesi askıya alınan personelin, askı gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair kanıtları, yazılı bildirimlerle birlikte sunmaması durumunda, belgelendirmesi geri çekilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge Kapsamının Daraltılması;

–                      Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi

–                      Belgeli kişi tarafından talep gelmesi

–                      Belgeli kişinin işin gereklerinin bir kısmını yerine getiremeyeceği sakatlanma, yaralanma ve uzuv kayıpları

–                      İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler

–                      Yasal mevzuat gereklilikleri

 

Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Belgelendirme Prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

BP_005 KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE-4 BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Kapsamı Kalite Kontrolcü Seviye-4
Programın Seviyesi ve Revizyon No 4 / 00
Programın İş Tanımı Bu program, Kalite Kontrolcü (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

İlgili Ulusal Meslek Standardı 14UMS0419-4 Kalite Kontrolcü (Seviye 4)
İlgili Ulusal Yeterlilik 18UY0366-4
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 18UY0366-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

18UY0366-4/A2 Kalite Kontrol İşlemleri

Seçmeli Birimler
Ücretler  

 

 

 

 

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

 

 

 

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim Süresi ve Yöntemleri Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belgeli kişiden talep edeceği evrakları ile değerlendirilir.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

a) Belge Sahibi, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Belge Sahibinın çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Belge Sahibinın bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge Kapsamının Daraltılması;

–                      Belgelendirilmiş kişi, belgelendirme kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık göstermesi

–                      Belgeli kişi tarafından talep gelmesi

–                      Belgeli kişinin işin gereklerinin bir kısmını yerine getiremeyeceği sakatlanma, yaralanma ve uzuv kayıpları

–                      İlgili Ulusal Yeterlilik/Belgelendirme Programındaki değişiklikler

–                      Yasal mevzuat gereklilikleri

 

Belge Kapsamının Genişletilmesi;

Kapsam genişletme talebinde bulunan kişiler, başvurdukları kapsam dâhilindeki Ulusal Yeterlilikte belirtilen sınavlara (teorik, mülakat, uygulama) tabi tutulurlar. Uygun durumlarda kapsam genişletme sınavları yeniden belgelendirme sınavları ile birlikte gerçekleştirilebilir. Kapsam genişletme başvurusu yeni başvuru olarak değerlendirilir, Belgelendirme Prosedürünün ilgili maddelerinin tamamı uygulanır.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

 

BP_006 KALİTE MUAYENE TEST VE KONTROLCÜSÜ BELGELENDİRME PROGRAMI

Belgelendirme Kapsamı Kalite Muayane Test ve Kontrolcüsü
Programın Seviyesi ve Revizyon No 5 / 00
Programın İş Tanımı Bu program, Kalite Kontrolcü (Seviye 3) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu programın amacı;

•Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

•Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

•Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

İlgili Ulusal Meslek Standardı 14UMS0419-5 Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü (Seviye 5)
İlgili Ulusal Yeterlilik 18UY0367-5
İlk Belgelendirme ve Yeniden Belgelendirme Ön Şartları
İlk Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler Aday Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan / Pasaport Fotokopisi

Banka Dekontu

Fotoğraf

Başvurunun Değerlendirilmesi Başvuru Eron Akademi Belgelendirme Müdürlüğü tarafından başvurulan kapsam ön şartları çerçevesinde değerlendirilir ve sonucu adaya bildirilir.
Başvurusu Onaylanan Adayın Sınav Yeri ve Tarihinin Bildirilmesi Sınav tarihinden 1 hafta önce, www.eronakademi.com web sitesinde SINAV TAKVİMİ alanında ilan edilir.
Sınav Dili Sınav dili Türkçe’dir. Yabancı Uyruklu aday olması halinde sınav İngilizce olarak da hazırlanacaktır.
Sınav Kuralları Sınavlarda uyulması gereken kurallar Sınav Kuralları dokümanlarında tanımlanmıştır.  Sınav Kurallarına, www.eronakademi.com web sitesinden erişilebilir.
Sınav Türü Teorik+Performans
Zorunlu Birimler 18UY0367-5/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

18UY0367-5/A2 Kalite Kontrol İşlemleri

18UY0367-5/A3 Kalite Muayene İşlemleri

Seçmeli Birimler
Ücretler  

 

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

 

Sınav Uygulama ve Değerlendirme Tablosu
Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre
A3 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre
Değerlendirme Sonucunun İlan Edilmesi Sınav sonuçları sınavdan sonra 1 ay içinde www.eronakademi.com adresinde ilan edilir. Ayrıca adaya da tebliğ edilir.
Belge Sorgulama www.eronakademi.com adresinden Sertifika Arama alanından yapılır.
Belge Teslimi MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) dan gelen belge, 1 ay içinde belge sahiplerine Personel Belgelendirme Başvuru Formundaki tercihi doğrultusunda iletilir. Elden teslim edilen belgeler,  FR_038 Belge Teslim Formu ile teslim edilir.
Belge Geçerlilik Süresi Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
Gözetim Süresi ve Yöntemleri Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belgeli kişiden talep edeceği evrakları ile değerlendirilir.

Gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

a) Belge Sahibi, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir.

b) Belge Sahibinın çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır,

c) Belge Sahibinın bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

Gözetimde İstenecek Belgeler (Kriterler) İş deneyimini gösteren SGK dökümü

İşveren tarafından onaylanmış FR_009 İşyeri Çalışma ve Performans Değerlendirme Formu

Belgenin Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi Kriterleri Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Belge Yenileme Değerlendirme Yöntemleri

 

 

 

 

 

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) sınavından (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi (Daraltma/Genişletme) İçin Kriterler Belge sahibinin, SZ_001 Belge Kullanım Sözleşmesinde tanımlı şartları yerine getirmemesi veya belgenin belirlenen kurallar dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır, belge sahibi uyarılır.

Askı süresi 6 aydır. 6 aylık askı süresi içinde belgeli kişi tarafından gerekli düzenlemeler yapılmaz ise Eron Akademi tarafından belgeli kişinin belge iptali MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ya bildirilir. Belgenin geçerliliği www.eronakademi.com web sitesinden sorgulanabilir.

Şikayet ve İtirazlar Şikayet ve İtiraz Prosedürüne, www.eronakademi.com adresinden erişilebilir.  Eron Akademiye yapılan itiraz ve şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir
Program Onayı Bu program Eron Akademi Ölçme ve Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış, 26/01/2019 tarihinde incelenmiş ve onaylanmıştır.

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için