Belge, Marka ve Logo Kullanımı

1.  Belge Kullanımı

Eron Akademi; belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Belgesini Eron Akademi’nin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.
 • Belgesini, Eron Akademi ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanamaz.
 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Belgesini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz.
 • Belgelendirme ile ilgili olarak Eron Akademi hakkında yanıltıcı ve yetkisiz bir beyanda bulunacak biçimde belgesini kullanamaz.
 • Belge Eron Akademi’nın mülkiyetinde olup, ilgili Ulusal Yeterliliklere, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.
 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Eron Akademi’ye eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişi belgeyi hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.herhangi bir atıf içeren bütün belgelerin kullanıma son verilmelidir.
 • Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde Eron Akademi web sayfasında ilan edilebilir.
 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, belgelendirme konusunda
 • Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile Eron Akademi’ye bildirmelidir.
 • Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
 • Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 • Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde Eron Akademi’ye teslim edilmelidir.

 

2.  Logo / Marka Kullanımı

Eron Akademi; logo / marka kullanım şartlarını ve temsil haklarını, adaylar tarafından imzalanmış olan sözleşmede belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

Logo / Marka kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 • Logo/Marka belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde kullanılabilir.
 • Eron Akademi hizmetlerini kötüleyen, Eron Akademi’nin haklarını gasp eden basılı veya elektronik ortamda logo/marka kullanılamaz.
 • Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
 • Logo/Markayı sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir. Logo/Marka belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.
 • Logo/Marka, web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.
 • Logo/Marka boyutları, okunabilirliği bozulmamak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir.
 • Logo/Marka, başka herhangi bir logo/markanın bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu hükümlere uymakta yükümlüdürler.
 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluşun, burada belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

Bu ilkeler kapsamında, Eron Akademi’nin logo/markalarında kullanıcıya herhangi bir hak verilmemektedir.

Eron Akademi, logo/markaların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Eron Akademi, bu ilkelere uymayan, Eron Akademi’nin haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harekete geçme hakkını saklı tutar.

Eron Akademi’de gözetim, yeniden belgelendirme ve belgenin askıya alınması ya da iptali işlemleri Eron Akademi Belgelendirme Prosedüründe ve ilgili Sınav Şartnamelerinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için