Aday Bilgilendirme Formu

BAŞVURU SÜRECİ

 1. Yeterliliğin zorunlu kıldığı tüm bilgiler başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır.
 2. Başvurulacak yeterliliğe göre istenen bilgi ve belgeler eronakademi.com  sitesinde yer alan başvuru yapılacak Ulusal Yeterlilikte açıklanmaktadır. Başvuru formu (İşsizlik Fonundan yararlanmak isteyen aday kendisine ait İBAN bilgisini eksiksiz doldurarak), dekont, nüfus cüzdanı fotokopisi, Belge kullanım sözleşmesi, 2 adet fotoğraf ile bilgi@eronakademi.com  adresine e-posta yoluyla, 0232 9700247 no’lu faksa göndererek veya ERON AKADEMİ’ e gelerek başvuruda bulunabilir. Başvuru sahibinin kişisel bilgilerinde olabilecek değişiklikleri ERON AKADEMİ’e bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili Ulusal yeterliliğin kısıtladığı durumlar dışında engel durumu bulunan, okuma yazma bilmeyen ve Türkçe bilmeyen adayların başvuru formunda durumunu bildirmesi zorunludur. Tercüman kullanılması durumda ortaya çıkacak ek sınav maaliyeti adaya başvuru aşamasında bildirilecektir. Adaylar sınav zamanı öncesinde, yukarıda yazılı olan Başvuru belgelerinin ıslak imzalı asıllarını ERON AKADEMİ’ye teslim etmek zorundadır. Başvuru yapıldıktan sonra adayın başvurusunu iptal-geri çekmek istemesi durumunda yatırmış olduğu sınav ücretinin %30 ‘u kesilerek geri iadesi yapılır. ERON AKADEMİ tarafından 4 aya kadar sınav açılmayan başvurularda, %30 kesinti yapılmadan ücret iadesi yapılır.
 3. Belirli periyotlarda ERON AKADEMİ tarafından yetkili olduğu mesleklerde sınav programları açılmaktadır. Bu sınav programları  web sitesinde eronakademi.com  yayımlanmaktadır.
 4. Performans sınavının ERON AKADEMİ sınav sahasında planlanması durumunda eronakademi.com web sitesi üzerinden yayınlanan sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar minimum 5 kişi olması durumunda planlanan sınav gerçekleştirilir. ERON AKADEMİ, yeterli katılım sağlanmaması dueumunda veya mücbir sebeplerden dolayı sınav tarihlerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 5. Toplu başvurularda başvuru kabulü işlemlerinden sonra müşteri firma ile mutabakata varılan tarihlerde sınav açılır. Sınavlar müşteri firmada gerçekleştirilecek ise müşteri firma tarafından Sınav Yeri Kiralama Sözleşmesi ve Sınav Alanı Uygunluk Değerlendirme Formu doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır. Ek olarak da sınava girecek aday bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, Adı-Soyadı, sınava gireceği yeterlilik ve yeterlilik birimleri) yer aldığı liste ERON AKADEMİ’ye teslim edilmelidir.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

                Eron Akademinin yetkilendirildiği adayların başvurmak istediği kapsamların hiç birinde ön şart yoktur. O meslekte çalışıyor olan/çalışacak kişilerin Aday Başvuru Formu ile başvurması gerekmektedir.

BAŞVURU KAPSAMI

Eron Akademinin yetkilendirildiği kapsamlar aşağıdaki gibidir;

SEKTÖR MESLEK DALI SEVİYE
METAL Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
METAL Çelik Kaynakçısı Seviye 3
METAL Kalite Kontrolcü Seviye 3
METAL Kalite Kontrolcü Seviye 4
METAL Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü Seviye 5
METAL Kaynak Operatörü Seviye 4

 

 

Değerlendirme Prosesi;

Eron Akademi bünyesinde yapılan sınavların değerlendirmesini sınav değerlendiriciler yapmaktadırlar. Teorik sınav değerlendirmeleri adayın verdiği doğru cevap sayısına göre yapılmaktadır. Performans sınavı değerlendirmelerinde ise, sınava girilen kapsama ait Ulusal Yeterlilikte yer alan Birim Yeterlilikler baz alınmaktadır. Birim Yeterlilikte yer alan ve (*) işareti kullanılan işlemler kritik adım olarak kabul edilmektedir. Aday Performans sınavında kritik adımların hepsini uygulamak zorundadır.

Eron Akademinin yetkili olduğu kapsamlara ait değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibidir.

Alüminyum Kaynakçısı

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre

Çelik Kaynakçısı

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B3 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B4 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B5 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B6 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B7 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B8 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B9 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre

Kaynak Operatörü

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 10 EN AZ 10
B1 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B2 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B3 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B4 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre
B5 X X 50 80 EN AZ 10 Performans Sınavı Kontrol Listesi EN AZ 10 İmalat şartlarına denk gelen bir süre

 

 

 

Kalite Kontrolcü Seviye 3

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 40 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre

Kalite Kontrolcü Seviye 4

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre

Kalite Muayene Test ve Kontrolcüsü Seviye 5

Sınav Şekli Başarım Notu

(100 Üzerinden)

*Yanlış Cevaplar Dikkate Alınmaz

Soru Sayısı Sınav Süresi (DAKİKA)
Teorik Sınav (T1) Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

 

Performansa Dayalı Sınav

(P1)

Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1) Teorik Sınav

(T1)

Performansa Dayalı Sınav(P1)
A1 X 60 EN AZ 25 Soru başı 1 dk.
A2 X X 60 80 EN AZ 60 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre
A3 X X 60 80 EN AZ 20 Performans Sınavı Kontrol Listesi Soru başı 1 dk. Gerçek kontrol şartlarına denk gelen süre

 

ADAYIN SORUMLULUKLARI

–              Aday, ERON AKADEMİ’ye sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Hatalı ve eksik bildiriminden kaynaklı maddi ve manevi hak kayıplarına uğranılması durumunda, ERON AKADEMİ sorumlu gösterilemez.

–              Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranılacaktır. Sınavlarda hileli yola başvurulmayacak, sınav dokümanı ve materyallerinin gizliliğini korunacaktır. Sınav sırasında edinilen ve ERON AKADEMİ tarafından gizli olarak kabul edilen her türlü bilgi saklı tutulacak, paylaşılmayacaktır.

–              Sınav sırasında ve sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak, ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunulmayacaktır.

–              Aday, başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödemeyi kabul etmektedir.

BELGELİ KİŞİ SORUMLULUKLARI

–              Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ERON AKADEMİ’in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlenecektir. Bu konulardaki gereklilikler, belirtilen süreler içinde yerine getirilecektir.

–              Belge ile ilgili olarak, yalnız verilen belgenin kapsamı dâhilinde talepte bulunacaktır.

–              ERON AKADEMİ’nin ve MYK’nın logosu yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır. ERON AKADEMİ web sayfasında ilan edilen logo kullanım şartlarına uyulmaması halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

–              Belgede yer alan bilgilerin değişmesi, belgenin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama (sakatlık, uzuv kaybı, iş görememe vb.) gibi durumlarda ERON AKADEMİ’ye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bu durumda ERON AKADEMİ belgenin iptal edilmesi sürecini başlatır.

–              Belge, yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılmayacaktır. Belgeli kişinin yeterlilikleri ile ilgili şüphe oluşması halinde, belgeli kişi yeniden sınava tabi tutulacaktır.

–              Belgelendirme ile ilgili olarak ERON AKADEMİ’yi yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmayacaktır.

–              Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda, ERON AKADEMİ’ye herhangi bir atıf içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilecek ve ERON AKADEMİ tarafından verilen bütün belgeler ERON AKADEMİ’ye iade edilecektir.

–              ERON AKADEMİ belgenin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebilecektir. Bu durumda eksiksiz ve doğru bilgi verilecektir.

–              ERON AKADEMİ tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını ERON AKADEMİ’ye sunulacaktır.

–              ERON AKADEMİ tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

–              Belge belgeli kişiye ait olup, başkasına devredilemez. Belge Eron Akademi, MYK ve TÜRKAK’ın tüzel kişiliklerine zarar verecek şekilde kullanılamaz.

–              Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve ERON AKADEMİ tarafından ilan edilen yöntemle 15 (on beş) iş günü içinde belgenin iade edilmesi gerekmektedir.

–              Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda ERON AKADEMİ web sayfasındaki kişisel bilgileri ERON AKADEMİ tarafından yayından kaldırılır.

–              Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ERON AKADEMİ tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uyulması gerekmektedir. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler sağlanamaz ise belge ERON AKADEMİ’ye 15 (on beş) iş günü içinde iade edilir.

–              Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ERON AKADEMİtarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirilmelidir.

–              Belgeli kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, bir dilekçe ile ERON AKADEMİ’ye bilgi vermek zorundadır.

–              Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak TERON AKADEMİ’ye bildirilmesi ve güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

–              Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla sorumludur. Belge, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz.

–              Belgelendirilmiş aday, belgesini iş yaptığı alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanamaz.

ÜCRETLER

Ücretlendirme www.eronakademi.com adresinde ücretler başlığında mevcuttur.

SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERi

 1. Sınav yeri, iletişim, ulaşım bilgileri adaylara SMS ve eronakademi.com. web sitesindeki adayın kendi profili aracılığıyla iletilir. Adayların sınav saatinden 15 dk. önce sınav alanında bulunmaları gerekir.
 2. Adayların, sınav salonuna doküman, kitap, dosya, not defteri vb. yardımcı materyal getirmeleri yasaktır. Sınav esnasında cep telefonu vb. cihazların kapalı tutulması zorunludur.
 3. Sınav esnasında adayların T.C kimlik numarası taşıyan ve fotoğraflı nüfus kağıdı ya da pasaport ibraz etmeleri gerekir. İlgili belgelerden herhangi birini sunamayan aday sınava alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.
 4. Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bildirilen “MYK Aday Bildirim Listesi” nde ve bu listeye göre düzenlenen “Teorik-Performans Sınav Katılım Listelerinde” yer almayan hiçbir aday sınava alınmaz.
 5. Adayın geç kalması halinde, sınavın ilk 15 dakikasında sınava alınır. Sınava katılmayan aday; sınava girmeme sebebini resmi (Sağlık raporu vb.) olarak belgelemeyen aday “KALDI” sayılır, belgeler ise bir sonraki sınav döneminde ücretsiz olarak sınava alınır.
 6. Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (örn; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir.
 7. Sınav sonrasında eğer gerekiyor ise, ilgili belgelendirme standardına uygun olarak test parçalarının değerlendirilmeleri için gerekli olan tahribatlı/tahribatsız testler ERON AKADEMİ personeli (Sınav sorumlusu) tarafından yapılarak raporlanır. Test ekipmanı gerektiren testler ERON AKADEMİ’in onaylı tedarikçi laboratuarında yapılır. Testler için ortaya çıkacak ilave maaliyet belge ücretine dahil olmayıp, müşteri firma ve/veya adaya yansıtılır.
 8. Sınav Sonuçları en geç 30 iş günü içerisinde açıklanır ve elektronik ortamda duyurulur.
 9. Zorunlu olan sınavlardan başarılı olan adaylar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ‘ni almaya hak kazanır. Adayın girdiği sınavda sadece bir birimden başarılı olması durumunda adayın talebi doğrultusunda “Birim Başarı Belgesi” düzenlenir. Adayın başarılı olduğu teorik ve/veya mülakat ve/veya performans sınavları için adayın talebi üzerine Sınav Başarı Yazısı verilmektedir.
 10. “İşsizlik Sigortası Fonu” ndan yararlanmak isteyen adayın 3 kez sınava girme hakkı mevcuttur. İşsizlik Sigorta Fonundan yararlanma koşulları (myk.gov.tr) web sitesinde yer alan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde açıklanmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında başvuru yapmayan adaylar için 2 kez sınava girme hakkı mevcuttur. Sınav hakkının geçerlilik süresi “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği”nde ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 11. Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilik kriterlerine göre aday tekrar sınava alınır. Tekrar başvuru yapacak adaylar; “Sınav Başvuru Formu üzerinde “İkinci Başvuru” kısmını işaretleyerek başvurusunu gerçekleştirir.
 12. Belge almaya hak kazanan kişiler başvuru esnasında imzaladıkları “Belge Kullanım Sözleşmesi” ile belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmalıdır.
 13. Mesleki Yeterlilik Belgesi’ nin yabancı dilde düzenlenmesini isteyen adaylar ERON AKADEMİ veya MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) ile iletişime geçmelidir.

BELGE GÖZETİMİ, ASKIYA ALINMASI, İPTAL EDİLMESİ, YENİDEN BELGELENDİRME VE BİRİM BİRLEŞTİRME

 1. Belgelendirilmiş kişi tarafından “Belge Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan yükümlülüklere uyulmaması durumunda belge askıya alınır veya iptal edilir.
  • ERON AKADEMİ’e beyan edilen bilgilerin doğru olmaması,
  • Belgenin ve Türkak, MYK, ERON AKADEMİ marka/logolarının belge kapsamı dışında kullanılması,
  • Gözetim süresinin dolması halinde talep edilen belgelerin ERON AKADEMİ’e gönderilmemesi,
  • Belgelendirilmiş kişi hakkında yapılan şikayetlerin geçerli olduğunun tespit edilmesi durumlarda belge askıya alınır veya iptal edilir.
 2. Belgenin askıya alınması durumunda adaya hatalı faaliyetin yerine getirilmesi için verilen süre en fazla bir aydır. 1 ay sonrasında belge iptal edilir veya kapsam daraltılır.
 3. Belgenin iptal edilmesi durumunda belgeler ERON AKADEMİ’ye iade edilecektir.
 4. Gözetim için; web sitesinde eronakademi.com  ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen periyotlarda, belgelendirilmiş kişinin, çalıştığı firmadan belge kapsamında çalıştığına dair çalışma periyotlarının yer aldığı Gözetim Rapor Formunu kaşeli ve ıslak imzalı olarak yetkili kişi tarafından onaylatarak ERON AKADEMİ’ye ulaştırması gerekmektedir. Gözetim süresince Gözetim Rapor Formunu ERON AKADEMİ’ye ulaştırmayan adayların belgeleri ulaştırana kadar, max. İse belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıya alınır. Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası, iptal/askı tarihi yer alacak şekilde ilgili taraflara duyurulmak üzere www.eronakademi.com web sitesinden duyurusu yapılır. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına, 1ay kala belge sahibine SMS ve elektronik ortamda uyarı mesajı gönderilir. Uyarıyı değerlendirme ve belgeyi yenilemek üzere başvuruda bulunmak belge sahibinin sorumluluğundadır. Aksi halde belge iptal olur.
 5. Belgelendirilmiş kişinin mesleğini icra ederken yapabileceği hatalar ve verebileceği zararlardan ERON AKADEMİ sorumlu tutulamaz.
 6. Belgelendirme şartlarında herhangi bir değişiklik olması (belge kapsamının değişmesi vb.) durumunda ilgili taraflar ERON AKADEMİ tarafından SMS ve web sayfamız eronakademi.com aracılığıyla bilgilendirilecektir. Bu durumda gerekli şartlar sağlanarak yeniden belgelendirme yapılabilecektir.
 7. Belgelerin geçerlilik süresi dolduğunda yeniden belgelendirme için uygulanacak yöntem, eronakademi.comve www.myk.gov.tr adreslerindeki Ulusal Yeterlilikler kısmında yer almaktadır.
 8. Belgelendirilmiş kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde belge yenileme ücreti alınacaktır.
 9. Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ve/veya devlet desteği ile başvuru yapılmış ise 3. kez ücretsiz olarak katılabilirler. MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda  kullanamaz. Sınav  bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden farklı bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz ve  bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları  yeterlilik  birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi  alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için